top of page

Anna äänesi vaikuttaa - vastaa kyselyyn!

Keräämme tietoa ja haluamme tuoda näkyväksi ikääntyvien omaa ääntä luonnon merkityksestä, luontoympäristöjen hyödyntämisestä osana omaa arkea sekä näistä viestimisen tapojen saavutettavuudesta.


Vastaamalla tähän kyselyyn, autat kehittämään ikääntyville suunnattua monipuolista hyvinvointia edistävää toimintaa. Vastauksilla välitämme ikääntyvien ääntä eteenpäin muun muassa erilaisia luontokohteita ylläpitäville sekä ikääntyvien parissa toimiville tahoille.


Vastaaminen tapahtuu rastittamalla vastausvaihtoehdoista sopivin vaihtoehto ja/tai kirjoittamalla vastaus avoimeen tekstikenttään. Vastaamiseen kuluu aikaa n. 15 minuuttia.

Vastaukset annetaan nimettömänä ja käsitellään luottamuksellisesti niin, ettei vastaajia voi tunnistaa tuloksista.

Lämmin kiitos osallistumisesta!


Kysely toteutetaan osana IkiOma ArkiLuonto -hanketta, jota hallinnoi IkiOma Ikä ry ja rahoittaa Leader JyväsRiihi Euroopan maaseuturahastosta. Hanke toteutuu 1.12.2022 - 30.11.2023.


Comments


bottom of page