top of page
5.jpg

IkiOma LuontoLoikka - luontoperustaisuus osaksi ikääntyvien arkea vahvistamaan
mielen hyvinvointia ja elämänlaatua

(1.3.2023 - 28.2.2026)

Lyhyesti

Vahvistamme yli 65 -vuotiaiden mielen hyvinvointia ja elämänlaatua kehittämällä ja jalkauttamalla luontoperustaisuutta toimintakyvyltään erilaisten ikääntyvien arkeen. Lisäksi vahvistamme ikääntyvien itsensä sekä heidän parissaan työskentelevien tietoisuutta luontosuhteen merkityksestä ikääntyvän hyvinvoinnille sekä tuotamme käytännön työkaluja luontosuhteen tukemiseen.

Hankealueena koko Keski-Suomi.

Tavoitteet

1. Vahvistaa ikääntyvien mielen hyvinvointia ja elämänlaatua. Kohderyhmänä ovat erityisesti ne yli 65 -vuotiaat keskisuomalaiset, joilla mieliala on laskenut ja jotka eivät pysty enää ylläpitämään omaa luontosuhdettaan haluamallaan tavalla.


2.  Lisätä ikääntyvien tietoisuutta luontosuhteen merkityksestä omalle  hyvinvoinnille sekä antaa keinoja tukea omaa luontosuhdettaan.


3. Lisätä ikääntyvien kanssa työskentelevien tietoisuutta luontosuhteen merkityksestä ikääntyvän hyvinvoinnille sekä antaa työkaluja luontosuhteen tukemiseen.

Rahoitus

IkiOma Ikä ry on saanut hankkeen toteutukseen avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (Stea).

Yhteys

Laura Syrén

projektipäällikkö

laura.syren(at)ikiomaika.fi

040 746 1690

Taina Poranen-Clark

projektiasiantuntija

taina.poranen-clark(at)ikiomaika.fi

050 566 3719

Salla Partala

projektiasiantuntija

salla.partala(at)ikiomaika.fi

050 490 8235

bottom of page