top of page
Tree Stump

IkiOma ArkiLuonto -luonto, lähiajattelu ja
yhteisöt ikääntyvien hyvinvoinnin tukena

- tiedonvälityshanke (1.12.2022 - 30.11.2023)

Lyhyesti

IkiOma ArkiLuonto -tiedonvälityshankkeessa vuorovaikutteista viestintää, yhteiskehittämistä ja tiedon saavutettavuutta parantamalla lisätään ikääntyvien hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä syventämällä niin ikääntyvien itsensä kuin paikallisten yhteisöjen ja toimijoiden ymmärrystä luontosuhteen merkityksestä ja mahdollisuuksista vakiinnuttaa luonto osaksi omaa arkea.

Hankkeen toimenpiteiden avulla vahvistetaan hankealueen yhteisöjen ja toimijoiden verkostoitumista ja uusien ideoiden syntymistä kustannustehokkaista ja

resurssiviisaista yhteistyön muodoista yli toimialarajojen.

IkiOma ArkiLuonto_loppuraportti.png

Tavoitteet

1. Hankkeen tavoitteena on tuottaa monipuolista ja vaikuttavaa viestintää luontosuhteen merkityksestä ikääntyvien hyvinvointiin ja sen tukemisen arkisista keinoista sekä edistää tiedon saavutettavuutta.


2. Hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyvien hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistämällä ikääntyvien luontosuhdetta ja mahdollisuuksia

sen ylläpitämiseen.


3. Hankkeen tavoitteena on tukea paikallisia yhteisöjä ja toimijoita vakiinnuttamaan luonto arkiseksi osaksi omaa jo olemassa olevaa tai uutta ikääntyville

suunnattua toimintaa.

Rahoitus

IkiOma Ikä ry on saanut hankkeen toteutukseen maaseuturahaston tukea Leader JyväsRiiheltä.

lippu_ja_tunnuslause(1).jpg
Logo_Leader_RGB_ (1)(1).jpg

Yhteys

Laura Syrén

projektipäällikkö

laura.syren(at)ikiomaika.fi

040 746 1690

Sini Lehtinen

projektiasiantuntija

sini.lehtinen(at)ikiomaika.fi

050 505 3842

uutiskirje
bottom of page