top of page
Talviburst (Custom).jpg

KAIKKI MUKAVASTI PIHALLE - REITIT JA KOHTEET HOUKUTTELEVAMMIKSI JA SAAVUTETTAVAMMIKSI VIESTINNÄLLÄ

Luontokohteissa, -reiteissä ja ympäristössä monipuolisesti katsottuna on valtava potentiaali ikääntyvän väestön hyvinvoinnin edistämisessä. Riittävä, neutraali, helposti löydettävä ja ymmärrettävä tieto motivoi ja helpottaa luontoon lähtemistä esimerkiksi poistamalla ennakkopelkoja.

Ikääntyvät, aivan kuten muidenkin ikäluokkien edustajat, ovat yksilöitä, joiden toimintakyvyn ominaisuudet, kiinnostuksen kohteet, toiveet ja tarpeet vaihtelevat. Ikä ei itsessään tarkoita, että toimintakyvyssä olisi jotain erityistä huomioitavaa rajoitetta. Luontokohteita, -reittejä ja -alueita kuvailtaessa on tärkeää huomioida kuvailun monipuolisuus, jotta (ikääntyvä) henkilö voi itse tehdä valinnan sen suhteen, onko se hänen toimintakyvylleen sopiva ja/tai kiinnostuksensa kohteiden mukainen.

 

Fyysisen ympäristön laaja-alaisen arvioinnin ja kuvailutiedon lisäksi on tärkeää huomioida ja tuoda näkyväksi myös ympäristön luontoarvo - muun muassa sen mahdollistamat monipuoliset aistikokemukset ja luontohavainnot, luontokokemuksen saavutettavuus sekä mahdollisuudet yhteisöllisyyden kokemuksille.

Luontokohteen havainnointilomake tueksi
kohteiden ja reittien kuvailuun

TARKOITUS JA 
KÄYTTÖ

ESIMERKKEJÄ MIKÄ
VOI VAIKUTTAA IKÄÄNTYVÄN
PÄÄTÖKSEEN LÄHTEÄ
REITILLE/KOHTEESEEN

LATAA LOMAKE SINULLE SOPIVALLA TAVALLA

 • Helpottaa tiedonkeruuta ja tiedonvälittämistä.

 • Voi soveltaa laajasti niin varsinaisiin luontopolkuihin kuin myös muihin luontokohteisiin kuten uimarannat, puistoalueet ja levähdyspaikat maisema-alueineen.

 • Esimerkkilomakkeen lopusta löytyy myös valokuvia osoittamaan kuinka kuva antaa tärkeää tukea kirjalliselle informaatiolle.

 • Kohteen/ympäristön löytämiseen liittyvät tekijät (selkeät osoitteet, tiedot P-paikasta, opasteet).

 • Tieto istumapaikoista / levähdys- ja nuotiopaikoista, wc-tiloista (määrä, etäisyydet, millä kohdin, tarkempi kuvailu).

 • Kuvailu kulkureitin leveydestä ja kaltevuuksista (mahtuuko vaikkapa tarvittaessa kulkemaan käsikynkkää tai liikkumaan sauvojen kanssa).

 • Mahdollisten portaiden ja epätasaisten kohtien kuvailu.

 • Kohteen/ympäristön monimuotoisuus (esim. luontotyypit, lajien kirjo, moniaistiset  kokemukset, luonnonelementtien koskettamisen mahdollisuus, paikan erityispiirteet).

 • PDF -versio.

 • Word -tiedostona voit täyttää lomaketta myös sähköisesti.

 • Esimerkkilomakkeesta voit saada lisätukea siihen miten kuvailla saavutettavuutta tai luontokokemusta.

Luontokohteen havainnointilomake on luotu IkiOma ArkiLuonto -hankkeessa (2022-2023), jota rahoitti Leader JyväsRiihi Euroopan maaseuturahastosta.

8.jpg
bottom of page