top of page
toive_esimerkki_kuikka.png
Luontotoive_otsikko_TRANSPARENT.png

65+ -vuotias - ilmoita luontotoiveesi

niin autamme toteuttamaan sen!

toive_esimerkki_nukkua-ulkona.png
toive_esimerkki_rastastus.png

Keräysjaksot

kesa_aika.png
talvi_aika.png
Aikataulu_luontotoivekeräys.png
Kerro luontotoive täyttämällä lomake!

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa luontotoiveen IkiOma Ikä ry:lle. Toiveen voi ilmoittaa itse 65+ -vuotias tai toinen henkilö 65+ -vuotiaan toiveen kohteen luvalla.

Lomakkeella kerätään toukokuun loppuun saakka sulan maan, eli kesä-syysaikaan toteutettavissa olevia luontotoiveita. Luontotoiveiden toteutuksesta ollaan ilmoitettuihin henkilöihin yhteydessä pian toiveen ilmoittamisen jälkeen.
Kenen luontotoiveen ilmoitat

Kiitos luontotoiveen ilmoittamisesta! 

Toive_lomake

Usein kysytyt kysymykset

Valkoiset_viivat.png

Mitä luontotoive tarkoittaa?

 • Luontotoiveella tarkoitetaan tavalla tai toisella luontoon liittyvää toivetta. Toive voi olla pienempi tai suurempi, arkisempi tai uniikimpi - tärkeää on, että se on merkityksellinen toiveen antajalle itselleen. Toive voi liittyä johonkin luontoon liittyvään tekemiseen, kokemiseen tai aistielämykseen, eli mitä toivoisi näkevänsä, kuulevansa, haistavansa, maistavansa tai tuntevansa.

 • Huomiona sanottakoon myös, ettei luontotoiveen tarvitse tarkoittaa ulos luontoon lähtemistä. Moni toive voidaan tuoda myös sisätiloihin.   

Kenen toive voidaan ilmoittaa?

 • Luontotoiveita kerätään Keski-Suomessa asuvilta, 65 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. Ajatuksena on, että toiveita halutaan toteuttaa erityisesti henkilöille, joiden toimintakyky on heikentynyt eli jotka tarvitsevat tukea luontokokemusten mahdollistumisessa omassa arjessaan. 

 • Voitte ilmoittaa samalla kertaa myös ryhmän toiveen, mikäli kaikkien ryhmän jäsenten kanssa on asiasta keskusteltu etukäteen.

 

Miltä alueelta toive voidaan ilmoittaa?

 • Keräämme toiveita Keski-Suomen alueella asuvilta.

Kuka toiveen voi ilmoittaa?

 • Toiveen voi ilmoittaa 65 vuotta täyttänyt henkilö itse tai hänen luvallaan vaikkapa läheinen tai työntekijä. Tärkeää on, että 65 vuotta täyttänyt henkilö, kenen toive keräykseen lähetetään, on itse tietoinen asiasta ja hänen kanssaan on keskusteltu lähetettävästä toiveesta.

Toteutuuko toive varmasti, miten ja milloin?

 • Kyllä, lähtökohtamme on, että ilmoitettu toive toteutetaan.

 • Sulan maan ajan toivekeräykseen ilmoitetut toiveet toteutetaan seuraavan kesän eli kesä-syyskuun aikana. Routa-ajan toivekeräykseen ilmoitetut toiveet toteutetaan seuraavan talven eli joulu-huhtikuun aikana. 

 • Toiveen toteutumiseen vaikuttaa samalta / lähipaikkakunnilta tulleiden toiveiden määrä. Resurssiemme johdosta yhdistämme samoilta alueilta tulleita toiveita ja toteutamme niitä pienryhmissä.

 • Järjestäjät huolehtivat osallistujien mahdollisista kyydityksistä sekä toiminnan aikaisista vakuutuksista. 

 • Osallistujilta tullaan kysymään palautetta toivekeräyksestä sekä toiveiden toteuttamisesta osana toiminnan kehittämistä.

 

Miksi luontotoiveita halutaan toteuttaa / miksi tällaista toimintaa tehdään?

 • Ikääntyvien luonnon kokemisen ja sen hyvää tekevien vaikutusten mahdollistaminen on yhdistyksemme tärkeintä ydintoimintaa. Tutkimuksista ja kokemusperäisestä tiedosta tiedämme luonnon merkityksellisyyden sekä positiiviset vaikutukset kokonaisvaltaiseen hyvinvointiimme, jonka vuoksi teemme töitä sen eteen, että ne ovat kaikkien ikääntyvienkin arjessa mukana - riippumatta toimintakyvystä, iästä tai vaikkapa asuinpaikasta. 

 • Ajattelemme, että toiveet ja unelmointi kuuluvat kaikenikäisten elämään ja ovat tärkeä mielen hyvinvointia lisäävä ja iloa tuova osa-alue. Haluamme siis toiminnallamme kannustaa myös tähän! Niin kauan kuin on elämää, on myös toivoa ja toiveita.

 

Mitä tarkoittaa sulan maan ja routa-ajan toiveiden keräysjaksot?

 • Luontotoivekeräys on haluttu jakaa kahteen eri keräysjaksoon, sillä toiveet voivat olla sidoksissa eri vuodenaikoihin. Karkeasti toiveiden ajoitus voidaan jakaa sulaan maahan ja routa-aikaan. Näin pyritään estämään liiallisen pitkä odotusaika oman toiveen toteutumiselle. Kunkin toiveen tarkka toteutusaika katsotaan kuitenkin toiveeseen, järjestäjän resursseihin sekä osallistujan mahdollisuuksiin sopivaksi. 

 • Mikäli toive ei ole vuodenaikasidonnainen, voi sen ilmoittaa kumpaan vain toiveiden keräysjaksoon.

 

Onko toiveille jotain rajoituksia?

 • Pyrimme siihen, että toiveet saadaan toteutettua sellaisenaan.

 • Rahoituksemme sanelee kuitenkin tiettyjä ehtoja toiveiden toteuttamiselle, muun muassa taloudelliselta puolelta. Kuumailmapallolennot ja reissut Lappiin ovat tällä hetkellä ulottumattomissamme, mutta mikäli tämänsuuntaisia toiveita tulisi, pyrkisimme järjestämään jotakin muuta niiden suuntaista. Sponsoreiden ja yhteistyökumppanuuksien kautta monenlaiset toiveet ovat kuitenkin mahdollistettavissa. 

 

Mihin sitoutuu ilmoittamalla toiveen?

 • Toiveen ilmoittaminen on vapaaehtoista. Toiveen ilmoittamalla hyväksyt sen, että sinuun / ilmoittamaasi henkilöön ollaan yhteydessä luontotoiveen toteuttamisen tiimoilta. Luontotoiveen toteuttamisesta saa toki missä vaiheessa tahansa myös kieltäytyä. Ymmärrämme myös, että tilanteet toiveen ilmoittamisen ja toteutusajankohdan välillä voivat muuttua itsestä riippumattomistakin syistä. 

 • Mikäli ilmoitat toivetta jonkun toisen henkilön puolesta, vahvistat keräyslomakkeen täyttämällä, että olet keskustellut asiasta osallistujan kanssa ja sinulla on hänen lupansa toiveen ilmoittamiseen.

 

Maksaako toiveiden toteuttaminen osallistujalle jotakin?

 • Ei maksa, toiminta on osallistujille maksutonta.

 • Luontotoiveita toteutetaan tällä hetkellä STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittaman, IkiOma LuontoLoikka -hankkeen turvin.

 • Lisäksi haemme jatkuvasti sponsoreita ja yhteistyökumppanuuksia mahdollistamaan toimintaa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

 

Voinko auttaa toisten luontotoiveiden toteuttamisessa?

 • Kyllä, mainiota kun kysyit! Luontotoiveiden toteuttamisessa tarvitaan usein yhteistyötä. Mikäli haluat olla mahdollistamassa toisten toiveita, voit tehdä sen esimerkiksi ilmoittautumalla meille vapaaehtoiseksi luontokaveriksi. Voit toimia luontokaverina tietyllä paikkakunnalla tai kaupungin / kylän osassa tai laajemmalla alueella. Luontotoiveiden toteuttamisessa tarvitaan usein erilaisia ympäristöjä, osaamista, materiaaleja, apukäsiä ja kuulevia korvia - mitä tahansa näistä voit luontokaverina tarjota.

 

Mihin keräyslomakkeella ilmoitettuja tietojani käytetään?

Toive_UKK
bottom of page