top of page

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2FB6389A-DB03-4880-A230-FE6391B45706_edi

IkiOma Ikä ry haluaa tuottaa Keski-Suomen alueelle uusia ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä omannäköistä arkea tukevia toimintamalleja. Yhdistyksen toiminta pohjaa suuresti luontoperustaiseen toimintaan sekä ikääntyvien luontosuhteen tukemiseen. Mahdollisuus päästä luonnon kanssa kosketuksiin kuuluu kaikille. Tästä syystä yhdistys haluaakin polkaista käyntiin luontoloikan ikääntyvien arjessa sekä palveluissa yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa!

​Tärkeimpänä voimavarana yhdistyksen toiminnassa on yhteistoiminta ikääntyvien itsensä ja kaikkien niiden kanssa, joilla on halu ja innostus toimia arvokkaan ikääntymisen puolesta. Yhdistys antaa äänen ikääntyville itselleen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa konkreettista, ikääntyville itselleen merkityksellistä toimintaa, tarjoaa asiantuntijaluentoja ja -koulutuksia sekä toimii kehittämisalustana ikääntyvien hyvinvoinnista kiinnostuneille. Lisäksi yhdistys luo uudenlaista vapaaehtoistyön muotoa ikääntyvien luontounelmien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen kotipaikkana toimii Jyväskylä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

YHDISTYKSEN HALLITUS

Taina Poranen-Clark.jpg

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta ja on väitöstutkimuksessaan tutkinut kognitiivisen toiminnanohjauksen ja liikkumiskyvyn välisiä yhteyksiä läpi ihmisen elinkaaren. Koulutukseltaan myös kasvatustieteiden maisteri ja toiminut aikaisemmin luokanopettajan tehtävissä viidentoista vuoden ajan. Kiinnostus muistisairauksiin ja niiden ehkäisyyn ja kuntoutukseen sai kouluttautumaan myös muistikoordinaattoriksi. Itse hyödyntää luonnon voimaa tekemällä päivittäin metsälenkkejä koiriensa kanssa. Liikkuminen luonnossa, sen rauhoittavien vaikutusten lisäksi, haastaa sekä aivoja että lihaksia.

PynnonenKatja.JPG

Katja Pynnönen,
jäsen

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta, on tutkinut iäkkäiden ihmisten sosiaalisen osallistumisen ja laajemmin aktiivisena vanhenemisen yhteyttä terveyteen ja mielen hyvinvointiin. Hän on koulutukseltaan myös diakonissa-sairaanhoitaja. Työskentely ikäihmisten parissa hoitotyössä ja käytännönläheisissä hankkeissa on tuonut ymmärrystä hyvinvoinnin moninaisista rakennusaineksista. Pitää tärkeänä aitoa kohtaamista sekä ikäihmisten voimavarojen ja omannäköisen arjen tukemista. Luontosuhdetta kuvaa metsässä lenkkeily, marjastus sekä luonnon kauneudesta nauttiminen.

Kuva blogiin (1).jpg

Inka Pakkala,
varapuheenjohtaja

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta ja on väitöstutkimuksessaan tutkinut ikääntyneiden mielialan ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Hän on koulutukseltaan myös mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut sairaanhoitaja. Perehtynyt erityisesti omaishoitajien mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Mottona työssä ikäihmisten parissa on “ei vain vuosia elämään, vaan elämää vuosiin”.

Taina Poranen-Clark, puheenjohtaja

bottom of page