TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

2FB6389A-DB03-4880-A230-FE6391B45706_edi

IkiOma Ikä ry haluaa tuottaa Keski-Suomen alueelle uusia ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä omannäköistä arkea tukevia toimintamalleja. Yhdistyksen toiminta pohjaa suuresti luontoperustaiseen toimintaan sekä ikääntyvien luontosuhteen tukemiseen. Mahdollisuus päästä luonnon kanssa kosketuksiin kuuluu kaikille. Tästä syystä yhdistys haluaakin polkaista käyntiin luontoloikan ikääntyvien arjessa sekä palveluissa yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa!

​Tärkeimpänä voimavarana yhdistyksen toiminnassa on yhteistoiminta ikääntyvien itsensä ja kaikkien niiden kanssa, joilla on halu ja innostus toimia arvokkaan ikääntymisen puolesta. Yhdistys antaa äänen ikääntyville itselleen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toteuttaa konkreettista, ikääntyville itselleen merkityksellistä toimintaa, tarjoaa asiantuntijaluentoja ja -koulutuksia sekä toimii kehittämisalustana ikääntyvien hyvinvoinnista kiinnostuneille. Lisäksi yhdistys luo uudenlaista vapaaehtoistyön muotoa ikääntyvien luontounelmien toteuttamiseksi.

Yhdistyksen kotipaikkana toimii Jyväskylä.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

YHDISTYKSEN HALLITUS

2d33fa8d-a25b-44d4-9051-7e855fc7466d.jpg

Taina Poranen-Clark, puheenjohtaja

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden alalta ja on väitöstutkimuksessaan tutkinut kognitiivisen toiminnanohjau-ksen ja liikkumiskyvyn välisiä yhteyksiä läpi ihmisen elinkaaren. Koulutukseltaan myös kasvatustieteiden maisteri ja toiminut aikaisemmin luokanopettajan tehtävissä viidentoista vuoden ajan. Kiinnostus muistisairau-ksiin ja niiden ehkäisyyn ja kuntoutuk-seen sai kouluttautumaan myös muistikoordinaattoriksi. Itse hyö-dyntää luonnon voimaa tekemällä päivittäin metsälenkkejä koiriensa kanssa. Liikkuminen luonnossa, sen rauhoitta-vien vaikutusten lisäksi, haastaa sekä aivoja että lihaksia.

Laura_Syrén.jpg

Laura Syrén,
rahastonhoitaja

Koulutukseltaan toimintaterapeutti (AMK), lähihoitaja sekä Green Care ohjaaja/kouluttaja, luonteeltaan perik-siantamaton uuden kehittäjä. Työs-kennellyt pitkään eri rooleissa ikä-ihmisten parissa niin kotihoidon, koti-kuntoutuksen kuin erilaisten projektien merkeissä. Maalaistyttö, joka haluaa mahdollistaa luontoon pääsyn ja siitä saatavat hyödyt kaikille.

Kuva blogiin (1).jpg

Inka Pakkala,
sihteeri

Koulutukseltaan terveystieteiden tohtori gerontologian ja kansanterveyden ala-lta ja on väitöstutkimuksessaan tutkinut ikääntyneiden mielialan ja liikunnan välisiä yhteyksiä. Hän on koulutuk-seltaan myös mielenterveys- ja päih-detyöhön erikoistunut sairaanhoitaja. Perehtynyt erityisesti omaishoitajien mielen hyvinvoinnin edistämiseen. Mottona työssä ikäihmisten parissa on “ei vain vuosia elämään, vaan elä-mää vuosiin”.

DSCF8040.jpg

Salla Partala,
varapuheenjohtaja

Haluaa edistää erilaisia tekemisen tapoja, avartaa ihmisten luontosuhdet-ta ja ymmärrystä hitaamman elämän hyödyistä. Allekirjoittaa sen, että ihmi-nen on käsinajattelija - tarvitsemme toimintaa kaikilla aisteilla voidaksem-me hyvin. Koulutukseltaan toiminta-terapeutti (AMK) ja media-assistentti painottuen graafiseen osaamiseen.