top of page

IKIOMA TAIMITARHA -PILOTTI ALKAA


IkiOma Ikä ry järjestää kesä-heinäkuussa 2022 luontoperustaisen, ylisukupolvisen iltapäiväkerhon pilotin. Kerho on tarkoitettu jyväskyläläisille 1.-2. luokkalaisille sekä kotona asuville yli 65 -vuotiaille. Kerhoa ohjaa IkiOma Ikä ry:n toimintaterapeutti Laura Syrén ja se järjestetään yhteistyössä Äijälän Talon Elo ry:n kanssa. Toimintaan on saatu avustusta Lapsi ja Luonto Säätiöltä.Kaikilla lapsilla ja ikääntyvillä aikuisilla tulee olla mahdollisuus päästä kontaktiin luonnon kanssa sekä luoda, ylläpitää ja syventää omaa myönteistä luontosuhdettaan. Luonnon merkitys on muuttunut sukupolvelta toiselle. Tämän hetken ikääntyville luonto on ollut kiinteä osa tavallista arkea, joka on vaatinut erilaisia taitoja selviytyä ja elinkeino on saatettu saada luonnosta tai luonnon kautta. Nuoremmalle sukupolvelle luonnon merkitys liitetään usein lähinnä virkistykseen ja elämyksellisyyteen. Lisääntyvissä määrin on myös nuoria ja lapsia, joille luontoympäristöt ovat vieraita ja pelottavia. Ikääntyvillä on runsaasti luontoon liittyvää tietoa ja taitoa, jonka jakaminen nuoremmille sukupolville hyödyttää kaikkia. Lasten/nuorten kanssa keskustellessa myös ikääntyvä voi oppia ja ymmärtää jotain uutta omasta luontosuhteestaan. Eri sukupolvien tarinoilla ja kokemuksilla on suuri merkitys luontosuhteen muodostumiselle.

Ylisukupolviset kohtaamiset ja vuorovaikuttaminen mahdollistavat suurenmoista iloa, mutta tukevat myös erilaisuuden ymmärtämistä, yhteisöllisyyttä sekä tietojen ja taitojen siirtymistä. Oman tietotaidon jakaminen tarjoaa merkityksellisyyden tunnetta ja vahvistaa itsetuntoa. Ylisukupolviset kohtaamiset rikastuttavat ja aktivoivat molempien osapuolien elämää.

Iltapäiväkerho pitää sisällään muun muassa puutarhan istutusten hoitoa, pihapiirin maalaus- ja kunnostustöitä sekä pihapiirin eläinten (lampaat & kanat) hoitoa. Lisäksi tutkaillaan ja ihmetellään lähiluontoa yhdessä erilaisten retkien, harjoitusten ja leikkien avulla. Iltapäiväkerhon aikana herätetään keskustelua lasten ja ikääntyvien välillä luontoon ja perinteisiin liittyen sekä mahdollistetaan toinen toiselta oppiminen. Osallistujille on tarjolla maksuton välipala Äijälän Talon tupakahvilassa.

Toimintaan osallistuminen on maksutonta. Toimintaan osallistuvia ei ole vakuutettu järjestäjän puolesta.

Kenelle?

Jyväskyläläisille 1.-2. luokkalaisille sekä kotona asuville yli 65-vuotiaille.

Toimintaa järjestetään kahdessa ryhmässä. Mukaan otetaan yhteensä 20 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä (10 lasta ja 10 ikääntyvää). Osallistujat tulevat paikan päälle itsejärjestetyin/ -kustannetuin kyydein.

Milloin ja missä?

Kerho järjestetään Äijälän Talon maalaismaisessa ympäristössä Jyväskylän Väinölässä ja sen lähiympäristössä.


Kerhoa järjestetään tiistaisin ja keskiviikkoisin (2 ryhmää) klo 13-16 yhteensä 8 kertaa / ryhmä

7.6. - 27.7.2022 välisenä aikana.

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Laura Syrén

p.040 7461690

ikiomaika@gmail.com

Kiitämme Lapsi ja Luonto Säätiötä toiminnan avustamisesta sekä Äijälän Talon Elo ry:tä yhteistyöstä.

Comments


bottom of page